Ang mga kalalakihan rin ay maaaring magdanas ng kahinaan na madalas ay tumatama sa kanilang dignidad. Lalo na ang hindi pagkakaroon ng kakayahan sa sekswal na gawain ay isang seryosong dahilan para bumaba ang kanilang pagpapahalaga sa sarili. Hangga’t hindi pa ito gaanong malalim at hindi pa nagiging impotensiya, mas mainam na kumilos agad. Maaari kang pumili ng mga pampalibog para sa pansamantalang pag-usbong ng libido o gamot na may pangmatagalang epekto na gumagana sa loob ng mahabang panahon.